Fotografie, Kunst & Meubels

Olifant
 
Schilderij
 Kunst
Guido van den Berg is sinds de tachtiger jaren werkzaam als beeldend kunstenaar. Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit abstracte schilderijen (mathematische figuren in relief) en zo nu en dan ook wel figuratieve schilderijen en tekeningen. De techniek die hij gebruikt, is gemengd. De meeste schilderijen zijn olieverf op paneel (masoniet, mdf). Voor zijn reliëf gebruikt hij meestal zand, maar ook wel andere materialen, zoals hout, stoffen, perspex en wat hij verder bruikbaar acht.
Soms dienen foto’s als inspiratiebron voor schilderijen en tekeningen. Zijn werk onderscheidt zich door de eenvoud en het kleurgebruik. Verstilde beelden die op zichzelf staan en een doorleefd gevoel weergeven, waarin de toeschouwer zich kan herkennen. Het werk is veelal monumentaal. Ook vindt men dat het een brug slaat tussen het abstracte en het figuratieve.
Fotografie
Guido van den Berg richt zich met zijn fotografie met name op abstracties, structuren en objecten. Veel voorkomende aspecten daarbij zijn kleur, vorm, compositie en licht.
De foto’s zijn vaak zo genomen, dat er een vervreemding ontstaat, en het object en de structuur, een hernieuwde (extra) waarde krijgen. Verwondering over wat hij ziet, vastgelegd in een beeld. Het wonder dat altijd om ons heen is. De schoonheid van de normaalste dingen. Niets is niets. Alles heeft zijn eigen schoonheid.
 
Meubels
Hij ontwerpt en maakt ook meubels. Deze ontwerpen zijn vaak strak en eenvoudig. Transparant en helder en in één oogopslag is duidelijk te zien hoe het ontwerp in elkaar zit.
Monumentaliteit en tijdloosheid spelen ook hierin weer een belangrijke rol.
 

Art

Guido van den Berg has been working as a visual artist since the 1980s. His work mainly consists of abstract paintings (mathematical figures in relief), with occasional figurative paintings and drawings. He uses a mixed technique: most paintings are oil on panel (masonite, mdf). For his relief, he usually uses sand, but sometimes other materials as well, such as wood, fabric, Perspex and whatever else he considers useful.

Sometimes photographs serve as inspiration for paintings and drawings. His work is characterized by its simplicity and use of colour. Tranquil images that stand on their own and reflect an intense feeling, which the viewer can identify with. The work is mostly monumental. It has also been said that it bridges the gap between the abstract and the figurative.


Photography

Through his photography, Guido van den Berg focuses on abstractions, structures and objects. Common aspects here are colour, shape, composition and light.

The photographs are often taken in a way that creates a certain alienation, and the object and its structure gain renewed (additional) value. Wonder at what he sees, captured in an image. The wonder that is always around us. The beauty of the most ordinary things. Nothing is nothing. Everything has its own beauty.

Furniture

He also designs and makes furniture. These designs are often sleek and simple. Transparent and clear: at a glance you are able to see how the design works.
Monumentality and timelessness again play an important role here.

Foto
Foto
Foto
Foto